Włókiennicze wyroby dekoracyjne

Szkolenia

W szkoleniach dotyczących wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych technikami rękodzielniczymi mogą uczestniczyć zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. W zależności od potrzeb grupy docelowej proponujemy:

 • zapoznanie się z podstawami wiedzy dotyczącymi wybranej techniki wytwarzania wyrobów dekoracyjnych,
 • nabycie podstawowych umiejętności koniecznych podczas wytwarzania wyrobów dekoracyjnych określoną techniką,
 • nabycie umiejętności projektowania wyrobu włókienniczego,
 • doskonalenie umiejętności pracy określoną techniką wytwarzania.

Zapewniamy:

 • dostosowanie zakresu i treści szkolenia do specyfiki grupy docelowej,
 • kompetentnych prowadzących,
 • przyjemną atmosferę pracy.

Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej, w niewielkich grupach. Sprawy organizacyjne i kwestie finansowe ustalane są indywidualnie - zależą od wymagań zamawiającego kurs.

Przykładowa tematyka szkoleń

 • Wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów tkanych.
 • Wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów haftowanych.
 • Wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów dziewiarskich - koronki szydełkowe.
 • Wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów koronkarskich - koronki na siatce.
 • Płaskie i przestrzenne kompozycje rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.

Płaskie i przestrzenne kompozycje rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Kategoria szkolenia: zamknięte/otwarte

Cel usługi
Zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia płaskich i przestrzennych kompozycji przeznaczonych dla wyrobów włókienniczych.

Program szkolenia

 1. Układy linii w kompozycji.
 2. Zasady dzielenia form płaskich.
 3. Układy rytmiczne w ornamencie płaskim.
 4. Podobieństwa i kontrasty. Symetria i asymetria.
 5. Podział i rozwinięcia powierzchni brył.
 6. Budowa ornamentu przestrzennego.
 7. Rysunki ornamentów przestrzennych i płaskich.
 8. Wiadomości o barwach.
 9. Harmonizowanie barw pochodnych i kontrastowych.
 10. Dominanta, równoważenie kolorowych plam i relatywizm barw w kompozycji wzoru.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
 • warsztatów, w trakcie których wykonywane są rysunki ornamentów płaskich i przestrzennych.

Wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów tkanych

Kategoria szkolenia: zamknięte/otwarte

Cel usługi
Zapoznanie słuchaczy z zasadami projektowania kolorystycznych i płaskich kompozycji rękodzielniczych wyrobów tkanych oraz zaprojektowanie i wykonanie tkaniny.

Program szkolenia

 1. Przepisy bhp obowiązujące podczas wytwarzania rękodzielniczych wyrobów tkanych.
 2. Maszyny i urządzenia do tkania ręcznego.
 3. Budowa tkanin. Zasadnicze i pochodne sploty tkackie. Rysunki splotów.
 4. Wpływ właściwości włókien, przędzy i budowy tkaniny na jej cechy.
 5. Wady i błędy tkanych wyrobów rękodzielniczych. Przyczyny powstawania błędów tkackich, sposoby zapobiegania i usuwanie błędów.
 6. Projektowanie kompozycji kolorystycznych prostego wyrobu tkanego (barwy tęczowe, neutralne, dopełniające, złamane, zgaszone, harmonizowanie barw podobnych i kontrastowych, dominanta, równoważenie kolorowych plam, relatywizm barw w kompozycji wzoru tkaniny).
 7. Projektowanie kompozycji płaskich tkanin rękodzielniczych.
 8. Dobieranie i przygotowanie osnowy i wątku do tkania.
 9. Wykonywanie obliczeń technologicznych.
 10. Przygotowanie krosna pionowego do tkania.
 11. Wykonanie tkaniny na krośnie pionowym.
 12. Wykończanie tkanego wyrobu rękodzielniczego zgodnie z założeniami projektu.
 13. Ocena jakości wyrobu.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
 • warsztatów, w trakcie których wykonywane są projekty tkaniny,
 • warsztatów, w trakcie których wykonywane są tkaniny na krośnie pionowym. 

Wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów haftowanych

Kategoria szkolenia: zamknięte/otwarte

Cel usługi
Zapoznanie słuchaczy z technikami haftowania, podstawowymi ściegami ręcznymi oraz zaprojektowanie i wykonanie haftu zgodnie z projektem.

Program szkolenia

 1. Przepisy bhp obowiązujące przy  wytwarzaniu haftowanych wyrobów rękodzielniczych.
 2. Zasady organizacji i wyposażenie stanowiska pracy do wytwarzania haftowanych wyrobów rękodzielniczych.
 3. Rodzaje haftów. Techniki haftowania.
 4. Zasady wykonywania rysunków schematycznych haftów.
 5. Podstawowe ściegi ręczne.
 6. Zasady dobierania surowców do wykonania haftowanych wyrobów rękodzielniczych ze względu na rodzaj haftu i przeznaczenie użytkowe wyrobu.
 7. Błędy w haftowanych wyrobach rękodzielniczych, sposoby zapobiegania i usuwania błędów.
 8. Projektowanie wyrobu haftowanego, dobór surowca i techniki wykonania.
 9. Wykonywanie wyrobu haftowanego.
 10. Wykończanie haftowanego wyrobu rękodzielniczego zgodnie z założeniami projektu.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, katalogów próbek,
 • warsztatów, w trakcie których uczestnicy projektują i wykonują haft.

Wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów koronkarskich - koronki na siatce

Kategoria szkolenia: zamknięte/otwarte

Cel usługi
Zapoznanie słuchaczy z techniką wykonywania koronki na siatce, zaprojektowanie i wykonanie koronki zgodnie z projektem.

Program szkolenia

 1. Zasady bhp i organizacji stanowiska pracy do wytwarzania koronkarskich wyrobów rękodzielniczych.
 2. Rodzaje koronek. Techniki wytwarzania koronek.
 3. Materiał i sprzęt do wyrobu siatki.
 4. Technika wiązania oczek.
 5. Materiał i sprzęt do cerowania siatki.
 6. Rodzaje ściegów, technika wykonywania ściegów podstawowych.
 7. Oznaczenia ściegów na schematach
 8. Praca ze schematem.
 9. Projektowanie koronkarskiego wyrobu rękodzielniczego na siatce: dobór surowców, obliczanie zapotrzebowania na surowce, wykonanie schematycznego rysunku wzoru.
 10. Wykonanie i wykończenie koronki.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
 • warsztatów, w trakcie których uczestnicy projektują i wykonują koronkę.

Wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów dziewiarskich - koronki szydełkowe

Kategoria szkolenia: zamknięte/otwarte

Cel usługi
Zapoznanie słuchaczy z technikami wytwarzania koronek, podstawowymi ściegami wykonywanymi szydełkiem oraz zaprojektowanie i wykonanie koronki szydełkowej zgodnie z wybranym schematem.

Program szkolenia:

 1. Zasady bhp i organizacji stanowiska pracy do wytwarzania koronkarskich wyrobów rękodzielniczych.
 2. Rodzaje koronek. Techniki wytwarzania koronek.
 3. Rodzaje ściegów, technika wykonywania podstawowych ściegów szydełkiem.
 4. Oznaczenia ściegów na schematach.
 5. Praca ze schematem.
 6. Wybór wzoru koronki, dobór surowców, obliczanie zapotrzebowania na surowce.
 7. Wykonanie i wykończenie koronki.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, katalogów próbek,
 • warsztatów, w trakcie których uczestnicy wykonują koronkę.