Włókiennictwo

Szkolenia

Szkolenia z zakresu włókiennictwa i odzieżownictwa są przeznaczone dla:

 • pracowników działów produkcyjnych,
 • pracowników magazynów i działów handlowych,
 • pracowników nadzoru technicznego i laboratoriów zakładowych,
 • plastyków – projektantów odzieży.

W zależności od potrzeb grupy docelowej proponujemy zapoznanie z podstawami lub przypomnienie, rozszerzenie, uaktualnienie wiedzy z zakresu wybranych technologii mechanicznej i chemicznej obróbki włókien oraz materiałoznawstwa włókienniczego i odzieżowego.

Zapewniamy:

 • dostosowanie zakresu i treści szkolenia do specyfiki produkcji firmy (w przypadku szkoleń zamkniętych),
 • multimedialne pomoce dydaktyczne,
 • kompetentnych prowadzących – doktorów nauk inżynieryjno-technicznych z praktyką zawodową i długoletnią praktyką w pracy pedagogicznej,
 • przyjemną atmosferę pracy.

Szkolenia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub on-line. Sprawy organizacyjne i kwestie finansowe ustalane są indywidualnie - zależą od wymagań zamawiającego kurs. W zależności od zakresu wiedzy objętej szkoleniem sugerowany czas jego trwania wynosi od 8 do 16 godzin.
 
Przykładowa tematyka szkoleń

 • Włókiennictwo – podstawy kolorystyki, wiedzy o barwnikach i barwieniu.
 • Barwienie, drukowanie, wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z włókien wełnianych.
 • Barwienie, drukowanie, wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z włókien bawełnianych.
 • Barwienie, drukowanie, wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z wybranych włókien syntetycznych.
 • Włókiennictwo - chemiczna obróbka wybranych włókien naturalnych, sztucznych i syntetycznych.
 • Włókiennictwo - materiałoznawstwo włókiennicze/odzieżowe.
 • Metody identyfikacji składu oraz badania przydatne przy jakościowaniu tkanin przeznaczonych na odzież.
 • Metody identyfikacji składu oraz badania przydatne przy jakościowaniu dzianin przeznaczonych na odzież.
 • Odzieżownictwo - właściwości tkanin i dzianin przeznaczonych na odzież.

Istnieje możliwość dostosowania tematyki i czasu trwania szkolenia do potrzeb klienta lub przygotowanie kursu dotyczącego zagadnień zaproponowanych przez klienta.

Włókiennictwo – materiałoznawstwo włókiennicze

Kategoria szkolenia: zamknięte/otwarte

Cel usługi
Zapoznanie słuchaczy z:

 • właściwościami fizycznymi, chemicznymi, technologicznymi i użytkowymi surowców i wyrobów włókienniczych,
 • wytwarzaniem i klasyfikacją podstawowych wyrobów włókienniczych,
 • właściwościami technologicznymi i użytkowymi surowców i gotowych wyrobów włókienniczych.

Program szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o włóknach.
 2. Pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie naturalnych włókien roślinnych (np. bawełna) i zwierzęcych (np. wełna, jedwab).
 3. Ogólne zasady formowania włókien chemicznych.
 4. Właściwości i zastosowanie wybranych włókien sztucznych (np. celulozowych) i syntetycznych (np. poliamidowych, poliestrowych, poliakrylonitrylowych).
 5. Podstawy technologii wytwarzania przędzy.
 6. Podstawy technologii wytwarzania, budowy i właściwości tkanin.
 7. Podstawowe procesy wykończenia tkanin (barwienie, drukowanie, apreturowanie).
 8. Procesy wytwarzania, budowa i właściwości dzianin.
 9. Błędy tkanin i dzianin.
 10. Charakterystyka innych wyrobów włókienniczych (np. włóknin, przędzin, filców).
 11. Właściwości tkanin (higieniczne, wytrzymałościowe, estetyczne, konfekcyjne i inne) decydujące o ich przeznaczeniu.
 12. Tendencje rozwojowe surowców, tkanin i dzianin.

Grupa docelowa:

 • pracownicy magazynów i działów handlowych,
 • pracownicy laboratoriów zakładowych i nadzoru technicznego,
 • plastycy – projektanci odzieży.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, katalogów próbek surowców i wyrobów włókienniczych,
 • warsztatów, w trakcie których wykonywane są proste badania, pozwalające na identyfikację surowców i oznaczenie właściwości tkanin i dzianin.

Odzieżownictwo – właściwości tkanin i dzianin przeznaczonych na odzież

Kategoria szkolenia: zamknięte/ otwarte

Cel usługi
Zapoznanie słuchaczy z:

 • wytwarzaniem i klasyfikacją tkanin i dzianin,
 • właściwościami fizycznymi, chemicznymi, technologicznymi i użytkowymi tkanin i dzianin,
 • metodami badań najistotniejszych właściwości technologicznych i użytkowych tkanin i dzianin.

Program szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o włóknach roślinnych, zwierzęcych, sztucznych i syntetycznych.
 2. Identyfikacja włókien.
 3. Zasady wytwarzania przędzy.
 4. Podstawowe badania przędzy i nici.
 5. Podstawy technologii wytwarzania i budowy tkanin.
 6. Klasyfikacja tkanin.
 7. Procesy wytwarzania i budowa dzianin.
 8. Podstawowe procesy wykończenia tkanin i dzianin.
 9. Błędy tkanin i dzianin.
 10. Wpływ splotów na właściwości tkanin i dzianin.
 11. Badanie struktury tkanin i dzianin (np. wymiarów liniowych, gęstości liniowej, masy, wrobienia).
 12. Wskaźniki trwałości tkanin i dzianin (np. odporność na wypychanie, ścieranie, rozdzieranie).
 13. Właściwości decydujące o estetycznym wyglądzie tkanin i dzianin (np. odporność na pilling i mięcie).
 14. Właściwości higieniczne tkanin i dzianin (np. przewiewność i ciepłochronność).
 15. Inne właściwości tkanin i dzianin przeznaczonych na odzież (np. higroskopijność, wodochłonność, wodoodporność, odporność wybarwień, zmiana wymiarów, trwałość zaprasowań, wytrzymałość szwów).

Grupa docelowa:

 • pracownicy magazynów i działów handlowych,
 • pracownicy laboratoriów zakładowych i nadzoru technicznego,
 • plastycy – projektanci odzieży.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, katalogów próbek tkanin i dzianin,
 • warsztatów, w trakcie których wykonywane są proste badania, pozwalające na identyfikację surowców i oznaczenie właściwości tkanin i dzianin.

Włókiennictwo – chemiczna obróbka wybranych włókien naturalnych i syntetycznych

Kategoria szkolenia: zamknięte/ otwarte

Cel usługi
Celem usługi jest zapoznanie słuchaczy z:

 • podstawami kolorystyki,
 • podstawami wiedzy o barwnikach i barwieniu,
 • technologią wykończenia wyrobów włókienniczych w celu nadania im określonych walorów użytkowych i estetycznych.

Program szkolenia

 1. Obróbka wstępna i bielenie włókien bawełnianych i wełnianych.
 2. Podstawy kolorystyki.
 3. Podstawowe wiadomości o barwnikach i barwieniu.
 4. Barwniki i środki pomocnicze do barwienia wybranych włókien naturalnych i syntetycznych.
 5. Mechanizm i parametry procesu barwienia wybranych włókien naturalnych i syntetycznych.
 6. Charakterystyka stosowanych metod barwienia.
 7. Błędy barwienia.
 8. Szkodliwy wpływ barwników na organizm ludzki i środowisko.
 9. Chemiczne uszlachetnianie tkanin.
 10. Mechaniczne i termiczne uszlachetnianie tkanin.
 11. Schematy technologiczne wykończenia wybranych rodzajów tkanin.

Grupa docelowa:

 • pracownicy produkcji i magazynów,
 • pracownicy nadzoru technicznego i działów handlowych,
 • pracownicy laboratoriów zakładowych.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, katalogów próbek wyrobów włókienniczych, kart kolorów,
 • dyskusji,
 • warsztatów, w trakcie których wykonywane są proste badania, pozwalające na ocenę jakości wybarwień.

Informacje dodatkowe
Ze względu na bardzo szeroki zakres wiedzy objęty szkoleniem możliwe jest doprecyzowanie przez klienta tematyki zajęć.  Może ono obejmować np. tylko barwienie, obróbkę mechaniczną albo koncentrować się na wybranym rodzaju surowca.

Włókiennictwo – podstawy kolorystyki, wiedzy o barwnikach i barwieniu

Kategoria szkolenia: zamknięte/ otwarte

Cel usługi
Celem usługi jest zapoznanie słuchaczy:

 • z podstawami kolorystyki,
 • z podstawami wiedzy o barwnikach,
 • z podstawami wiedzy o barwieniu włókien.

Program szkolenia
1. Podstawy kolorystyki:

 • koło barw,
 • powstawanie barwy przedmiotu,
 • cechy barw,
 • zestawienia barw,
 • pomiar barwy.

2. Podstawy wiedzy o barwnikach:

 • fizykochemiczne podstawy barwności,
 • użytkowy podział barwników,
 • nazewnictwo handlowe barwników,
 • charakterystyka chemiczna poszczególnych grup barwników,

3. Podstawy wiedzy o barwieniu:

 • barwienie włókien celulozowych,
 • barwienie włókien białkowych,
 • barwienie włókien syntetycznych,
 • barwienie mieszanek włókien.

4. Błędy barwienia i trwałości wybarwień.

Grupa docelowa:

 • koloryści,
 • pracownicy farbiarni,
 • pracownicy nadzoru technicznego,
 • pracownicy laboratoriów zakładowych,
 • pracownicy działów handlowych.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
 • pogadanki,
 • dyskusji.