Matematyka

Korepetycje

Zajęcia z matematyki przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Programy kursów są zgodne z aktualnymi podstawami programowymi i każdorazowo dostosowywane są do potrzeb i możliwości uczniów. Standardowy czas trwania jednej lekcji to 60 minut. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w niewielkich grupach, stacjonarne lub w formie on-line. Ceny zajęć ustalane są indywidualnie. Zapisy odbywają się przez cały rok.

Korepetycje z matematyki - szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Proponujemy:

 • pomoc w przygotowaniu do egzaminu po szkole podstawowej, matury, egzaminów poprawkowych, konkursów i olimpiad,
 • doraźną pomoc zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • indywidualną pracę z uczniem przez cały rok, również w wakacje i ferie.

Matematyka dla najmłodszych

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów młodszych klas szkoły podstawowej

Proponujemy:

 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 • ćwiczenie umiejętności przewidzianych w aktualnych podstawach programowych,
 • pracę z dziećmi uzdolnionymi w kierunku przedmiotów ścisłych,
 • pracę z dziećmi mającymi problemy z matematyką.

Zapisy na zajęcia w grupach: sierpień - wrzesień. Możliwe rozpoczęcie współpracy w ciągu całego roku.

Kursy z matematyki przygotowujące do matury lub egzaminu po szkole podstawowej

Proponujemy:

 • powtórzenie całości materiału objętego programem nauczania na wybranym poziomie,
 • ćwiczenie umiejętności przewidzianych w aktualnych podstawach programowych,
 • pracę z arkuszami egzaminacyjnymi.

Sugerowana liczba godzin:

 • kursu przygotowującego do egzaminu po szkole podstawowej – 30,
 • kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego – 60,
 • kursu przygotowującego do poprawkowego egzaminu maturalnego – 40.

Uczestnikom kursów i korepetycji zapewniamy:

 • multimedialne pomoce dydaktyczne,
 • kompetentnych nauczycieli,
 • dobre warunki lokalowe i bezstresową atmosferę pracy,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia.