Fizyka

Korepetycje

Zajęcia z fizyki przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Programy kursów są zgodne z aktualnymi podstawami programowymi i każdorazowo dostosowywane są do potrzeb i możliwości uczniów. Standardowy czas trwania jednej lekcji to 60 minut. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w niewielkich grupach, stacjonarne lub w formie on-line. Ceny zajęć ustalane są indywidualnie. Zapisy odbywają się przez cały rok.

Korepetycje z fizyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Proponujemy:

 • pomoc w przygotowaniu do matury, egzaminów poprawkowych, konkursów i olimpiad,
 • doraźną pomoc zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • indywidualną pracę z uczniem przez cały rok, również w wakacje i ferie.

Kursy z fizyki przygotowujące do egzaminu maturalnego 

Proponujemy:

 • powtórzenie całości materiału objętego programem nauczania,
 • ćwiczenie umiejętności przewidzianych w aktualnych podstawach programowych,
 • pracę z arkuszami egzaminacyjnymi.

Sugerowana liczba godzin:

 • kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego – 60,
 • kursu przygotowującego do poprawkowego egzaminu maturalnego – 40.

Uczestnikom kursów i korepetycji zapewniamy:

 • multimedialne pomoce dydaktyczne,
 • kompetentnych nauczycieli,
 • dobre warunki lokalowe i bezstresową atmosferę pracy,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia.

Kursy z mechaniki (statyka, dynamika)

Kursy z mechaniki (statyka, dynamika) przeznaczone są dla firm. W zależności od potrzeb grupy docelowej proponujemy zapoznanie z podstawami lub przypomnienie, rozszerzenie, uaktualnienie wiedzy z zakresu np. mechaniki ogólnej, mechaniki budowli.

Zapewniamy:

 • dostosowanie zakresu i treści szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie (w przypadku szkoleń zamkniętych),
 • multimedialne pomoce dydaktyczne,
 • kompetentnych prowadzących,
 • przyjemną atmosferę pracy.

Szkolenia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub on-line. Sprawy organizacyjne i kwestie finansowe ustalane są indywidualnie - zależą od wymagań zamawiającego kurs. W zależności od zakresu wiedzy objętej szkoleniem sugerowany czas jego trwania wynosi od 8 do 16 godzin.