O nas

Poznaj nas lepiej

Firma rozpoczęła działalność w roku 2013, od roku 2014 działa pod nazwą Szkoła Przedmiotów Ścisłych Ewa Marczak i jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00040/2015.

Firma  specjalizuje się w prowadzeniu korepetycji z chemii, fizyki i matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony uczniów szkół podstawowych i średnich na różne formy zajęć wyrównawczych, wspomagających w przygotowywaniu się do egzaminów oraz poszerzających wiedzę i kształtujących umiejętności z przedmiotów ścisłych. Tematyka i zakres prowadzonych zajęć są zgodne z aktualnymi podstawami programowymi oraz wymaganiami egzaminacyjnymi. Prowadzone są zajęcia indywidualne i w kilkuosobowych grupach, co pozwala na dostosowanie tematyki, metod nauczania, tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. Stosowane są aktywizujące metody nauczania oraz wykorzystywane są multimedialne pomoce dydaktyczne, dzięki czemu możliwe jest optymalne wykorzystanie czasu zajęć i osiągnięcie założonego celu.

Szkoła Przedmiotów Ścisłych prowadzi szkolenia z zakresu:

adresowane do  przedsiębiorców, instytucji i klientów indywidualnych. Prowadziliśmy szkolenia dla wielu polskich i zagranicznych firm. Program szkoleń może być modyfikowany pod kątem szczególnych potrzeb klienta, w tym - istnieje możliwość poświęcenia szkolenia w całości wybranemu zagadnieniu.                                                                                                      

Firma dba o wysoki poziom kadry dydaktycznej. Zajęcia prowadzą nauczyciele dyplomowani z długoletnim stażem pracy w różnych typach szkół, z doświadczeniem egzaminatorów egzaminów zewnętrznych, inżynierowie i prawnicy z praktyką zawodową.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawicielami naszego zespołu, ofertą oraz do współpracy

Ewa Marczak

Ewa Marczak

dr inż. w zakresie inżynierii materiałowej

Wykształcenie:

 • absolwentka Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w zakresie Chemicznej Technologii Włókna - Chemiczna Obróbka Wyrobów Włókienniczych,
 • Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w Łodzi,
 • Studium Pedagogiczne,
 • Studia Podyplomowe zorganizowane przez Instytut Informatyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej w Łodzi,
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe:

 • specjalista technolog w zakładzie włókienniczym,
 • współautor projektów racjonalizatorskich,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator OKE,
 • ponad 20-letni staż pracy pedagogicznej,
 • prowadzący szkolenia w Szkole Przedmiotów Ścisłych,
 • prezentacje na konferencjach naukowych i publikacje w czasopismach fachowych.

Piotr Marczak

Piotr Marczak

dr inż. w zakresie inżynierii materiałowej

Wykształcenie:

 • absolwent Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w zakresie Chemicznej Technologii Włókna - Chemiczna Obróbka Wyrobów Włókienniczych,
 • Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w Łodzi,
 • Studium Pedagogiczne,
 • Studia Podyplomowe zorganizowane przez Instytut Informatyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe:

 • specjalista technolog w zakładzie włókienniczym,
 • współautor projektów racjonalizatorskich,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator OKE,
 • ponad 20-letni staż pracy pedagogicznej,
 • prowadzący szkolenia w Szkole Przedmiotów Ścisłych,
 • prezentacje na konferencjach naukowych i publikacje w czasopismach fachowych.

Maciej Marczak

Maciej Marczak

adwokat

Wykształcenie:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wielokrotnie nagradzany stypendiami za wyniki w nauce, dwukrotnie wyróżniony listem gratulacyjnym Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
 • w roku akademickim 2008/2009 studiował na Wydziale Prawa Universiteit Gent w Belgii,
 • szkolenie, celem przygotowania do wykonywania zawodu adwokata, odbył w latach 2011 – 2014 w renomowanej Kancelarii Adwokackiej Wentlandt & Walkiewicz w Łodzi, pod patronatem adw. Jerzego Walkiewicza, współpracując równocześnie blisko z adw. Marią Wentlandt – Walkiewicz.

Doświadczenie zawodowe:

 • adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi,
 • od 2014 roku prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi. Filia kancelarii znajduje się w Zduńskiej Woli. Zajmuje się szerokim spektrum zagadnień prawnych, specjalizując się w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa przewozowego, ochrony danych osobowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.