Artykuły

Warto przeczytać

Struktura i właściwości włókien poliakrylonitrylowych nowej generacji cz.2

18-04-2024

Charakterystyka włókien elektroprzewodzących, włókien o zwiększonej porowatości i wysokiej higroskopijności oraz mikrowłókien.

Szczegóły

Struktura i właściwości włókien poliakrylonitrylowych nowej generacji

26-02-2024

Zastosowanie włókien wysokosprawnych, węglowych i grafitowych.

Szczegóły

Kolorystyka

12-06-2023

Podstawowe zagadnienia dotyczące kolorystyki: koło barw, cechy barw, powstawanie barwy przedmiotu.

Szczegóły

Sztuczne włókna celulozowe

11-06-2023

Otrzymywanie, zastosowanie, właściwości sztucznych włókien celulozowych pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.

Szczegóły

Zastosowanie PCW do celów medycznych

10-06-2023

Charakterystyka wyrobów z PCW stosowanych do pobierania, przetaczania i preparatyki krwi.

Szczegóły