Artykuły

Warto przeczytać

Kolorystyka

12-06-2023

Podstawowe zagadnienia dotyczące kolorystyki: koło barw, cechy barw, powstawanie barwy przedmiotu.

Szczegóły

Sztuczne włókna celulozowe

11-06-2023

Otrzymywanie, zastosowanie, właściwości sztucznych włókien celulozowych pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.

Szczegóły

Zastosowanie PCW do celów medycznych

10-06-2023

Charakterystyka wyrobów z PCW stosowanych do pobierania, przetaczania i preparatyki krwi.

Szczegóły